Toss & Fetch

Werken met 1 frisbee

IPad fotos 6nov2012 375Meerdere benamingen voor het zelfde doel, nl. frisbee vangen uit de lucht en naar de handler terugbrengen; Toss & Fetch, Mini-Distance, Catch & Throw.

Bij Toss & Fetch is het de bedoeling dat de frisbee weggegooid wordt over een bepaalde afstand. Veiligheidshalve stuur je de hond om je heen en hij rent in een rechte lijn vooruit naar de frisbee. Deze moet in de lucht gevangen worden. Wanneer de hond de frisbee gevangen heeft moet hij gelijk terug komen naar de handler om de frisbee af te geven. Vervolgens kan de handler dan opnieuw gooien.

In een wedstrijd krijgt u maximaal 90 sec de tijd (afhankelijk van het format waar de wedstrijd onder gespeeld wordt). In deze tijd wordt de frisbee zo vaak als mogelijk gegooid waarbij de hond de frisbee dient te vangen in een veld dat in vakken met punten is verdeeld. De beste 5 worpen tellen.

 

Overige toss & fetch spellen

Quadrupped

Bijna hetzelfde als de Toss & Fetch, echter hier worden afstanden voorbij de 50 meter/yards gegooid. Enorme afstanden en daarbij hele snelle honden

Dit spel wordt tevens wedstrijdmatig gespeeld.

De handler krijgt 3 kansen. Vervolgens door naar de volgende ronde, het is een soort afvalrace; na elke ronde valt de gene af wie het minst ver en door de hond gevangen frisbee heeft gegooid. Voor meer informatie zie: www.thequadruped.com

 

 Dogdartbee

Dogdartbee

Een met kalk gespoten dartbord op het veld. Elke ring genereert punten en de bullseye is de jackpot.

De handler staat 15 m op afstand van het “dartbord”. Vervolgens wordt de frisbee geworpen richting het dartbord. De bedoeling is dat de hond de frisbee uit de lucht vangt en ergens landt (het liefst in the bullseye) op het dartbordveld.

Dit spel wordt tevens wedstrijdmatig gespeeld. Voor meer informatie zie: www.dogdartbee.nl